• items mirrored twice, total of 12

TE ĐÚC ỐNG TRƠN MINH PHÁT (MINH PHAT INSPECTION SCREWED TEE)

Te Duc Ong Tron

Đặc điểm, tiêu chuẩn

Co đúc nối ống trơn chữ T – Minh Phát  :

  • Dùng để nối ống thép luồn dây điện ren ở những ngã ba khi cần thiết.
  • Dễ lắp đặt, và kiểm tra dây điện.
  •  JIS C8330.

This is a very good situation that is making it more and more complex everyday
However, this is one of the mostHowever, this is one of the mostHowever, this is one of the mostHowever, this is one of the mostHowever, this is one of the mostHowever, this is one of the mostHowever, this is one of the mostHowever, this is one of the mostHowever, this is one of the mostHowever, this is one of the mostHowever, this is one of the mostHowever, this is one of the mostHowever, this is one of the mostHowever, this is one of the mostHowever, this is one of the mostHowever, this is one of the mostHowever, this is one of the mostHowever, this is one of the mostHowever, this is one of the mostHowever, this is one of the mostHowever, this is one of the mostHowever, this is one of the most


Snippet Set


Sản phẩm được xem nhiều nhất

//