• items mirrored twice, total of 12

HỘP NỐI ỐNG TRƠN 2 NGÃ VUÔNG / Circular Surface Box-Angle 2 Outlets for EMT

Hop noi ong tron 2 nga vuong

Hộp nối ống thép luồn dây điện trơn 2 ngã vuông  (Junction Box with cover 2ways) 

  • Hộp nối ống thép luồn dây điện trơn 2 ngã sử dụng cho khu vực trong nhà.
  • Hộp nối ống thép luồn dây điện trơn 2 ngã sử dụng ống thép luồn dây điện mỏng, không ren loại EMT, E.
  • Hộp nối ống thép luồn dây điện trơn 2 ngã dùng để lắp đặt cho hệ thống nổi, tạo hướng rẽ cho dây dẫn.
  • Hộp nối ống thép luồn dây điện trơn 2 ngã dùng để kéo, đấu nối dây dẫn, tạo mạch nhánh.

Đặc Điểm 

Vật Liệu

Hoàn Thiện

Chứng Nhận

Hộp nối ống thép luồn dây điện trơn 2 ngã vuông (Junction Box with cover 2 way):

  • JISC8340 Quatest 3

This is a very good situation that is making it more and more complex everyday
However, this is one of the mostHowever, this is one of the mostHowever, this is one of the mostHowever, this is one of the mostHowever, this is one of the mostHowever, this is one of the mostHowever, this is one of the mostHowever, this is one of the mostHowever, this is one of the mostHowever, this is one of the mostHowever, this is one of the mostHowever, this is one of the mostHowever, this is one of the mostHowever, this is one of the mostHowever, this is one of the mostHowever, this is one of the mostHowever, this is one of the mostHowever, this is one of the mostHowever, this is one of the mostHowever, this is one of the mostHowever, this is one of the mostHowever, this is one of the most


Snippet Set


Sản phẩm được xem nhiều nhất

//