• items mirrored twice, total of 12

THANH CHỐNG ĐA NĂNG UNISTRUT/ STRUT CHANNEL/ C – CHANNEL 41×1 KHÔNG ĐỤC LỖ (SLOTTED UNISTRUT/ STRUT CHANNEL/ C – CHANNEL – SAFE LOADING TESTED BY QUATEST 3)

Thanh chong da nang

Ưu điểm chính

Thanh giá đỡ đa năng Unistrut/ Strut Channel/ C – Channel 41 x 21 x 30000 trong xây dựng có nhiều lựa chọn, nhanh chóng và dễ dàng kết nối với nhau và độ dài các mặt hàng khác với thanh, bằng cách sử dụng các phụ kiện của Thanh giá đỡ đa năng Unistrut/ Strut Channel/ C – Channel 41 x 21 x 3000 và bu lông ốc vít. Nó có thể lắp ráp rất nhanh chóng với các công cụ và dễ dàng đào tạo cho các lao động thực hiện, làm giảm chi phí đáng kể trong nhiều ứng dụng.

Cài đặt của hệ thống Thanh giá đỡ đa năng Unistrut/ Strut Channel/ C – Channel 41 x 21 x 3000 thường có thể được sửa đổi hoặc bổ sung tương đối dễ dàng nếu cần thiết. Các giải pháp thay thế duy nhất để Thanh giá đỡ đa năng Unistrut/ Strut Channel/ C – Channel 41 x 21 x 3000 cho hầu hết các ứng dụng được chế tạo một cách thủ công và không có được các ưu điểm trên

Thanh chống đa năng - Slotted UniStrut for Unistrut/ Strut Channel/ C - Channel

Bảng tra thử tải an toàn của Unistrut/ Strut Channel/ C – Channel

Beam Loading Data 41 x 21 x 2.5

Simply supported beam – Span Safe total working load on beams
load applied as concentrated load for stress – cum – stability criteria load applied as concentrated load for deflection criteria – Span / 200
mm kg kg kg kg
250 441 221 441 221
500 221 110 221 110
750 147 74 147 74
1000 110 55 91 55
1250 88 44 58 36
1500 74 37 40 25
1750 63 32 30 19
2000 55 28 23 14
2250 49 25 18 11
2500 44 22 15 9
2750 40 20 12 8
37 18 10 6

 

Column Loading Data 41 x 21 x 2.5

Safe total working load on column applied at the centroid of the section 3000

This is a very good situation that is making it more and more complex everyday
However, this is one of the mostHowever, this is one of the mostHowever, this is one of the mostHowever, this is one of the mostHowever, this is one of the mostHowever, this is one of the mostHowever, this is one of the mostHowever, this is one of the mostHowever, this is one of the mostHowever, this is one of the mostHowever, this is one of the mostHowever, this is one of the mostHowever, this is one of the mostHowever, this is one of the mostHowever, this is one of the mostHowever, this is one of the mostHowever, this is one of the mostHowever, this is one of the mostHowever, this is one of the mostHowever, this is one of the mostHowever, this is one of the mostHowever, this is one of the most


Snippet Set


Sản phẩm được xem nhiều nhất

//