• items mirrored twice, total of 12

HỘP CÔNG TẮC NỔI 5 LỖ (WEATHER – PROOF ELECTRICAL OUTLET BOX-1/2/3/4 WAYS FOR IMC/BS31/BS4568/JIS C TYPE

Ứng Dụng 

Hộp công tắc nổi 5 lỗ (Weather- proof electrical outlet box – double gangs box/FSS double gangs box):

  • Hộp công tắc nổi 5 lỗ dùng để làm nổi cho các thiết bị mặt đơn.

  • Hộp công tắc nổi 5 lỗ  sử dụng cho khu vực trong nhà và ngoài trời.

  • Hộp công tắc nổi 5 lỗ dùng để lắp đặt cho hệ thống ống thép luồn dây điện nổi

Hoàn Thiện

Hộp công tắc nổi 5 lỗ (Weather- proof electrical outlet box -double gangs/FSS double gangs box):

  • Đúc tự nhiên(NF)

Tiêu Chuẩn

Hộp công tắc nổi 5 lỗ hộp công tắc nổi 5 lỗ (Weather- proof electrical outlet box -double gangs/ FSS double gangs box):

  • UL 514A, NEMA FB-1

This is a very good situation that is making it more and more complex everyday
However, this is one of the mostHowever, this is one of the mostHowever, this is one of the mostHowever, this is one of the mostHowever, this is one of the mostHowever, this is one of the mostHowever, this is one of the mostHowever, this is one of the mostHowever, this is one of the mostHowever, this is one of the mostHowever, this is one of the mostHowever, this is one of the mostHowever, this is one of the mostHowever, this is one of the mostHowever, this is one of the mostHowever, this is one of the mostHowever, this is one of the mostHowever, this is one of the mostHowever, this is one of the mostHowever, this is one of the mostHowever, this is one of the mostHowever, this is one of the most


Snippet Set


Sản phẩm được xem nhiều nhất

//