• items mirrored twice, total of 12

HỘP CÔNG TẮC TRÒN NỔI 5 LỖ (ROUND WEATHER – PROOF ELECTRICAL OUTLET BOX WITH 4 WAYS FOR IMC/BS31/BS4568)

HDNT

Đặc Điểm

Hộp công tắc nổi 5 lỗ (Weather- proof electrical outlet box -double gangs/ FSS double gangs box):

  • Kiểu dáng sắc gọn, sắc sảo.

  • Ron cao su được kèm theo đảm bảo kín nước, IP 54.

  • Các lỗ nối ống thép luồn dây điện trơn láng nhằm bảo vệ dây dẫn khi kéo.

  • Các lỗ nối ống thép luồn dây điện ren theo hệ NPT, BS, JIS.

Tiêu Chuẩn

Hộp công tắc nổi 5 lỗ hộp công tắc nổi 5 lỗ (Weather- proof electrical outlet box -double gangs/ FSS double gangs box):

  • UL 514A, NEMA FB-1

This is a very good situation that is making it more and more complex everyday
However, this is one of the mostHowever, this is one of the mostHowever, this is one of the mostHowever, this is one of the mostHowever, this is one of the mostHowever, this is one of the mostHowever, this is one of the mostHowever, this is one of the mostHowever, this is one of the mostHowever, this is one of the mostHowever, this is one of the mostHowever, this is one of the mostHowever, this is one of the mostHowever, this is one of the mostHowever, this is one of the mostHowever, this is one of the mostHowever, this is one of the mostHowever, this is one of the mostHowever, this is one of the mostHowever, this is one of the mostHowever, this is one of the mostHowever, this is one of the most


Snippet Set


Sản phẩm được xem nhiều nhất

//