• items mirrored twice, total of 12

KẸP XÀ GỒ C MINH PHÁT (MINH PHAT APPLICABLE HANGER/ C- CLAMP)

kep-xa-go-kc3-b

XGC

Đặc Điểm

Kẹp Xà Gồ/ Kẹp Dầm C (C Clamp/ Beam Clamp):

  • Kẹp xà gồ/ kẹp dầm C lắp đặt nhanh, cứng, chắc, chịu tải cao. Không càn khoan hay hàn lên cấu trúc.

Vật Liệu

Kẹp Xà Gồ/ Kẹp Dầm C (C Clamp/ Beam Clamp):

  • Thép mạ điện (Pre-galvanized Steel), Thép mạ kẽm nhúng nóng (Hot dip galvanized steel)

This is a very good situation that is making it more and more complex everyday
However, this is one of the mostHowever, this is one of the mostHowever, this is one of the mostHowever, this is one of the mostHowever, this is one of the mostHowever, this is one of the mostHowever, this is one of the mostHowever, this is one of the mostHowever, this is one of the mostHowever, this is one of the mostHowever, this is one of the mostHowever, this is one of the mostHowever, this is one of the mostHowever, this is one of the mostHowever, this is one of the mostHowever, this is one of the mostHowever, this is one of the mostHowever, this is one of the mostHowever, this is one of the mostHowever, this is one of the mostHowever, this is one of the mostHowever, this is one of the most


Snippet Set


Sản phẩm được xem nhiều nhất

//