• items mirrored twice, total of 12

KẸP XÀ GỒ DẦM MINH PHÁT CHẤT LƯỢNG CAO TẠI VIỆT NAM (MINH PHAT QUALITY STEEL BEAM CLAMP)

XG

ỨNG DỤNG

KẸP XÀ GỒ/KẸP DẦM/KẸP TẢI NẶNG HB2 TREO TY REN M6/ TY REN M8/ TY REN M10/ TY REN M12 /TY REN M16(BEAM CLAMP HB2):

  • KẸP XÀ GỒ/ KẸP DẦM TREO TY HB2 KẾT HỢP VỚI TY REN DÙNG ĐỂ TREO ỐNG, THANG, MÁNG CÁP HAY THIẾT BỊ…CHO CÁC HỆ THỐNG ĐIỆN, CẤP THOÁT NƯỚC, CHỮA CHÁY, LẠNH…

ĐẶC ĐIỂM

KẸP XÀ GỒ/KẸP DẦM / KẸP TẢI NẶNG HB2 TREO TY REN M6/ TY REN M8/ TY REN M10/ TY REN M12/TY REN M16(BEAM CLAMP HB2):

  • KẸP XÀ GỒ/ KẸP DẦM / KẸP TẢI NẶNG TREO TY HB2 AN TOÀN, LẮP ĐẶT NHANH, CỨNG, CHẮC, CHỊU TẢI CAO.KHÔNG CẦN KHOAN HAY HÀN LÊN CẤU TRÚC. ĐẦU TIẾP XÚC CỦA BULONG ĐỊNH VỊ CÓ DẠNG HÌNH CHÓP, GIÚP BÁM CHẶT, CỐ ĐỊNH TRÊN XÀ GỒ. KIỂU CÓ QUAI CHO PHÉP LẮP ĐẶT Ở NHÌU DẠNG KHÁC NHAU.

VẬT LIỆU

KẸP XÀ GỒ/KẸP DẦM HB2 TREO TY REN M6/ TY REN M8/ TY REN M10/ TY REN M12/

TY REN M16(BEAM CLAMP HB2):

  • THÉP.

HOÀN THIỆN 

KẸP XÀ GỒ/KẸP DẦM HB2 TREO TY REN M6/ TY REN M8/ TY REN M10/ TY REN M12 /

TY REN M16(BEAM CLAMP HB2):

  • MẠ ĐIỆN (EG), MẠ NHÚNG NÓNG (HDG).

CHỨNG NHẬN

KẸP XÀ GỒ/KẸP DẦM HB2 TREO TY REN M6/ TY REN M8/ TY REN M10/ TY REN M12/TY REN M16 (BEAM CLAMP HB2):

  • QUASTEST 3.

This is a very good situation that is making it more and more complex everyday
However, this is one of the mostHowever, this is one of the mostHowever, this is one of the mostHowever, this is one of the mostHowever, this is one of the mostHowever, this is one of the mostHowever, this is one of the mostHowever, this is one of the mostHowever, this is one of the mostHowever, this is one of the mostHowever, this is one of the mostHowever, this is one of the mostHowever, this is one of the mostHowever, this is one of the mostHowever, this is one of the mostHowever, this is one of the mostHowever, this is one of the mostHowever, this is one of the mostHowever, this is one of the mostHowever, this is one of the mostHowever, this is one of the mostHowever, this is one of the most


Snippet Set


Sản phẩm được xem nhiều nhất

//